Městská část Praha 11 seškrtala peníze pro malé atlety

Po téměř čtyřech letech úspěšného fungování jihoměstského projektu Atletika pro děti hodilo nové vedení městské části Praha 11 sportujícím dětem z Jižního Města klacek pod nohy. Do rozpočtu na rok 2015 tento smysluplný a životaschopný projekt zařadilo se zásadním omezením. Přidělilo sice peníze na práci trenérů, 170 tisíc korun na výměnu poškozeného sportovního náčiní a pořádání dvou významných sportovních akcí však neuvolní. Školy tak přišly o významnou část podpory městské části a projekt je v ohrožení. Sportovní náčiní bude dětem i trenérům chybět, nebudou však hlavně peníze na Atletickou olympiádu pro MŠ a ZŠ. Jižní Město přitom bylo pilotní lokalitou pro Atletiku pro děti. Projekt odstartoval v květnu 2011, školy dostaly certifikáty a sportovní sady od představitelů Českého atletického svazu a tehdejšího starosty jedenácté městské části. Už na první rok vyčlenila Městská část Praha 11 na projekt z rozpočtu 600 tisíc korun. Nakoupilo se nářadí, učitelé v roli trenérů podporovali děti ve vztahu k pohybu, ty nejnadanější nasměrovali na sportovní dráhu. Původní záměr městské části, že v horizontu pěti let projdou projektem všichni žáci mladšího školního věku a předškoláci z Jižního Města, ohrozilo až nové vedení MČ. Na projekt přitom navazovala i činnost oddílu Atletika Jižní Město. Ten vznikl před dvěma lety v rámci obecně prospěšné společnosti Sportovní Jižní Město. V úzké spolupráci s městskou částí se snažil o co nejširší zapojení dětí a mládeže z Jižního Města a okolí do atletické všestranné přípravy a následně do závodění za Jižní Město.

Dalibor Mlejnský

Přidal:

Dalibor Mlejnský
Mgr. Dalibor Mlejnský - zastupitel MČ Praha 11.

Dalibor Mlejnský

Copyright © 2014 - Dalibor Mlejnský

Zpět na začátek