Parlament Vláda Samospráva: Proměny Prahy 11

Co chystáte pro občany Prahy 11 v nejbližší době?

Prázdniny se snažíme zpříjemnit například rodinám s dětmi, pro které jsme připravili jednodenní příměstské tábory se zajímavým programem. Dospělým je určen desátý ročník červencového festivalu Tóny Chodovské tvrze. Na první měsíc školního roku jsme připravili Dny Prahy 11. Budeme také pokračovat v projektu Jižní Město – místo pro život, do nějž jsme zapojili všechna bytová družstva a společenstva vlastníků bytových jednotek. Společně̌ zlepšujeme Prahu 11, a to na základě podnětů jejích obyvatel.

Jakou představu rozvoje Prahy 11 máte pro rok 2013/2014, který je rokem volebním?

Připravujeme výstavbu bytů pro obyvatele naší městské části, kteří stojí na prahu života a jejichž sociální situace jim neumožňuje žít samostatně. Považujeme za velmi důležité, aby mohli „odstartovat“. Je to jedna z největších investičních akcí. Také dokončíme budování areálu Jedenáctka Vodní svět, kterou rozšíříme nabídku využití volného času.

Co očekáváte od privatizace bytů a co je výhodou pro občany?

Privatizace bytového fondu, přesněji úplatného převodu bytových jednotek na jejich nájemníky, jim umožňuje starat se o vlastní majetek, rozhodovat o něm. Očekávali jsme, že se noví vlastníci budou angažovat v péči o domy, kde jejich byty jsou, a první zkušenosti ukázaly, že jsme se nemýlili. Lidé o objekty pečují, stejně jako o jejich okolí. Už několik let se jejich snahu snažíme ocenit soutěží o nejlépe zrevitalizované domy s odměnou 300 tisíc pro družstvo nebo společenství, které se toho zhostilo nejlépe. Ve zlepšování domů se jim snažíme i pomáhat, například výhodnými půjčkami z fondu rozvoje bydlení, který se naplnil právě výtěžkem z prodeje bytů. Privatizace přinesla také prostředky na chystané budování domů se startovacími byty.

Co chystáte pro rodiče s dětmi?

Pokud máte na mysli děti předškolního věku, pak přibyla místa v mateřských školách. Od září budou k dispozici nová místa v opravené školce, zvažujeme také nejvhodnější variantu revitalizace mateřské školy v Janouchově. Pokračujeme také v opravě školy K Milíčovu, která by měla začít ještě letos v létě.

Co chystáte pro seniory?

Byty v domech, které jsou určené pro velmi mladé, počítají také se seniory, kteří se ocitnou ve složité sociální situaci. Na seniory nezapomínáme, prostřednictvím naší společnosti Jihoměstská sociální jim poskytujeme plný servis, podporujeme jejich setkávání v řadě klubů, velmi rádi je vídáme na kulturních akcí. V rámci Dnů Prahy 11 jsme jim tematicky věnovali jeden ze dnů slavností.

Jak se zlepšila bezpečnost pro občany Prahy 11?

Máme funkční městkou policii, rozsáhlý kamerový systém. Policejní statistiky ukazují, že se bezpečnostní situace na Jižním Městě za poslední roky výrazně zlepšila, zejména v oblasti takzvané bagatelní kriminality. Zásadně poklesly počty krádeží vozů a věcí z nich. Z porovnání roku 2003 a 2012 vyplývá, že se počet ukradených aut snížil o dvě třetiny, stejně jako krádeží věcí z vozů. Snížil se i počet loupeží, a to stejně výrazně.

Často slyšíme o malých plochách pro venčení psů, neplánujete např. nějaký prostor, který by mohli pejskaři využívat?

Otázka pohybu psů po městě a jeho limitování je složitá. My bychom raději určili zóny, kde by se psi mohli venčit, než bychom stanovovali přesně vymezené plochy. Protože takových míst je v Jižním Městě málo, museli bychom chtít po majitelích psů včetně seniorů, aby chodili na jedinou možnou plochu, val k dálnici. A to nepovažujeme za nejvhodnější řešení. Ale zvažujeme, že vytvoříme v části Centrálního parku rekreační prostor pro psy a jejich doprovod s prvky pro aktivní pohyb zvířat. Většina vychází ze zkušeností z výcviku služebních psů a aktivit typu agility.

Jak pokračuje výstavba bazénu?

Tato stavba probíhá podle plánovaného harmonogramu. Na stavbě proběhlo již několik kontrolních dnů a nebyl konstatován žádný skluz v předpokládaném plánu. Koneckonců, občané sami vidí, jak stavba roste.

Co všechno přinese tento projekt občanům?

Možnost pobavit se, zasportovat si, smysluplně využít volný čas, aniž by za tím vším museli jezdit do jiných částí Prahy. A také pracovní příležitosti.

Myslíte si, že Praha 11 poskytuje dostatečné kulturní a sportovní vyžití pro občany?

Domnívám se, že ano. Máme Kulturní dům Chodovská tvrz, Kulturní centrum Zahrada a KD Klubka. Ve městě je celá řada sportovišť pro veřejnost, ať už u základních škol či ve vnitroblocích, tenisový kurt na Blatenské nebo víceúčelové hřiště̌ v Keblovské. Další možností jsou areály Mikulova, Hrabákova, Schulhoffova, horohala v ulici Donovalská či park u chodovské tvrze. Pamatujeme také na sportovce, kteří se sportu věnují více, než jen rekreačně. Podporujeme atlety, fotbalisty, naši sportovci mají výborné výsledky, ze- jména florbalisté

Jaké plány soukromé i pracovní máte Vy osobně?

Byl bych rád, kdyby se lidem v Jižním Městě dobře žilo. Kdyby, stejně jako já, vnímali Prahu 11 jako velmi hezké místo, kde se cítí bezpečně a spokojeně.

Dalibor Mlejnský

Přidal:

Dalibor Mlejnský
Mgr. Dalibor Mlejnský - zastupitel MČ Praha 11.

Dalibor Mlejnský

Copyright © 2014 - Dalibor Mlejnský

Zpět na začátek