Reportéři ČT

Dnes jsem opět odpovídal na otázky, tentokrát pořadu Reportéři ČT. Jak zněly otázky a mé odpovědi, se můžete podívat. 

Můžete nám ukázat daňová přiznání, která dokládají původ Vašeho majetku? 
Daňová přiznání obecně nedokládají původ majetku, nicméně mám dokumenty dokládající původ financí a dokumenty dokládající způsob nabytí majetku. 
Tyto dokumenty nejdříve předložím PČR.

Máme k dispozici smlouvy, které dokládají původ domu v Mokré ul.č.13. Jak vysvětlíte, že firma Pátá investiční koupila dům za 11 500 000 a vy jste ho koupil pouze za 8 500 000?
Nemovitost jsem nekoupil od společnosti Pátá investiční. Tudíž nemám co komentovat.

Jak vysvětlíte nestandardní transakci – tedy, že jste z úvěru platil pouze 5 000 000 a zbylých 3 500 000 máte možnost doplatit až v letošním roce?
Nevidím na tom nic nestandartního, jedná se o dohodu mezi prodávajícím a kupujícím. Součástí dohody bylo také to, že uhradím daň z převodu nemovitosti ve výši 350 000,-Kč. Takže jsem zaplatil celkem 8 850 000,-Kč. Mimochodem, znalecký posudek, který vypracoval finanční úřad pro Prahu-Jižní Město, zní na částku 8 600 000,-Kč.

Doplatil jste tyto 3 500 000? Pokud ano, můžete to prokázat?
Doplatil, přes bankovní účet.

Má nákup vašeho domu nějakou souvislost s prodejem pozemkou č.p. 2010 k.ú: Chodov firmě Pátá investiční nebo s dalšími zakázkami, které pro městkou část dělala tato firma nebo na ní propojené společnosti či osoby?
Znovu opakuji, že jsem nemovitost nekupoval od společnosti Pátá investiční.
Dále zdůrazňuji, že jsem neporušil žádný zákon a z daňového hlediska je také vše v souladu se zákonem.

Dávám tímto souhlas ke zveřejnění těchto odpovědí, a to pouze v nezměněné verzi a současně žádám o autorizaci textu, který pro vysílání použijete.
Upozorňuji Vás, že k tomuto tématu se nebudu nadále vyjadřovat a žádám Vás, abyste příště nevstupovala na soukromý pozemek a neobtěžovala mou manželku a rodinné příslušníky, kteří s tímto tématem nemají nic společného.

Děkuji za pochopení.

Dalibor Mlejnský

Dalibor Mlejnský

Přidal:

Dalibor Mlejnský
Mgr. Dalibor Mlejnský - zastupitel MČ Praha 11.

Dalibor Mlejnský

Copyright © 2014 - Dalibor Mlejnský

Zpět na začátek