10630638_10152778156462497_1932710827149817061_o

Bublina HPP11 o transparentnosti a zákonosti splaskla aneb kdo je tajemný dárce více než 500.000,-Kč

HPP11 neuvedlo původce darů ve výši cca 500.000,-Kč, kterými byla financována kampaň pro komunální volby. na tento fakt upozornilo Právo a E15, na základě výročních zpráv z Kontrolního výboru Parlamentu.

starosta Štyler se ve svých vyjádřeních zamotává do klubka lží a polopravd. Přinášíme několik z nich:

  • pro deník Právo uvádí: ”HPP11 jsou spolupracující spolky, dříve občanská sdružení, Prahy11. V účetnictví i ve výroční zprávě jsou zahrnuty ty náklady, které odpovídají vybraným členským příspěvkům. Ten zbytek, odhadem 300.000,-Kč, hnutí ve své zprávě neuvedlo. Volební kampaň byla financována z několika zdrojů: samostatné členské příspěvky (22.000,-Kč), ze strany spolupracujících subjektů a jednotlivců, přiznivců, vše v souladu s obecně závaznými právními předpisy”.
  • ze strany Štylera několik lží najednou: HPP11 nejsou spolupracující spolky, HPP11 je podle zákona politické hnutí, které má svoji právní subjektivitu, své IČO a dle zákona vystupuje jako samostatný subjekt. jako takový je povinnen podávat výroční zprávu kontrolnímu výboru Parlamentu o svém hospodaření, kde musí uvést všechny své finanční a nefinanční příjmy a dary a všechny své finanční výdaje. to se v případě HPP11 nestalo.

 

došlo tak k porušení zákona č.424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, a to §17, odst.4 a §18, odst.1c a 1d

  • 18, odst.1c: ”strana a hnutí jsou povinny předložit do 1.dubna poslanecké sněmovně k informaci výroční finanční zprávu, která zahrnuje přehled o celkových příjmech v členění podle §17, odst.4 a o výdajích v členění na provozní a mzdové výdaje, výdaje na daně a poplatky a výdaje na volby.”
  • 18, odst.1d: “strana a hnutí jsou povinny předložit do 1.dubna poslanecké sněmovně k informaci výroční finanční zprávu, která zahrnuje přehled o darech a dárcích s uvedením výše peněžitého daru, jména, příjmení, data narození a adresy pobytu dárce.” dále je potřeba ve výroční zprávě uvést i nefinanční dary opět s informacemi o dárci.”

 

Z výše uvedeného vyplývá, že vše nebylo v souladu s obecně závaznými předpisy, jak tvrdí Štyler. Naopak je zřejmé, že HPP11 porušilo zákon.

  • dále Štyler pro deník Právo tvrdí: “mnozí naši příznivci na své náklady zhotovili propagační materiály, kterými nás podporovali.”

 

I kdybychom připustili, že příznivci, doma v obýváku vytvářeli nespecifikované propagační materiály, je zřejmé, že volební trička, volební stánky, volební samopelky apod., těžko někdo doma vyrobí. Co už vůbec nelze vyrobit doma na koleni jsou grafické podklady pro reklamní lavičky a billboardy. Na výrobu všeho zmiňovaného je potřeba spolupracovat s odbornými výrobci reklamních předmětů a s tiskárnami.

Kdyby náhodou některý příznivec vlastnil firmu na výrobu reklamních předmětů nebo tiskárnu a rozhodl se, že reklamní předměty a tisky vyrobí a HPP11 bezúplatně věnuje, tak to je jistě možné. V tomto případě HPP11 musí tyto nefinanční dary také uvést ve zmiňované výroční zprávě. Což se prokazatelně nestalo.

 

Další a téměř nejdůležitější otázkou je, jakým způsobem HPP11 financovalo pronájem reklamních billboardů (8ks po dobu 2měsíců) a reklamních laviček (cca 50ks po dobu 2měsíců), to vše v celkové částce cca 500.000,-Kč. Tyto reklamní plochy patří soukromým vlastníkům, kteří je pronajímají na základě smlouvy o dílo. Ceny jsou dohledatelné na internetu.

 

Z výše uvedeného vyplývají následující otázky, na které se Štyler vehementně snaží neodpovědět. Kdo za HPP11 tyto smlouvy uzavíral? komu byly vystaveny faktury? kdo a z jakého účtu částky za výrobu a pronájem platil? proč toto nebylo placeno z účtu HPP11? proč se tyto příjmy a výdaje neobjevují ve výroční zprávě?

 

V neposlední řadě Štyler obhajuje neobhajitelné tvrzením, že HPP11 podalo výroční zprávu s ověřením auditora s výrokem bez výhrad. “To jsme učinili a nemám žádných zpráv, že by Kontrolní výbor při projednávání naší výroční zprávy shledal nedostatků”, dodává Štyler.

 

Jistě Kontrolní výbor Parlamentu kontroluje to co je zkontrolovatelné, není schopen odhalit zda všechny údaje ve výroční zprávě jsou či nejsou pravdivé. Povinností politické strany či hnutí je uvádět všechny údaje pravdivě dle zákona.

To se záměrně ze strany HPP11 nestalo.

 

Případem se budeme dále zabývat a v nejbližších dnech přineseme další informace a podrobnosti.

JMND

 

Dalibor Mlejnský

Přidal:

Dalibor Mlejnský
Mgr. Dalibor Mlejnský - zastupitel MČ Praha 11.

Dalibor Mlejnský

Copyright © 2014 - Dalibor Mlejnský

Zpět na začátek