5bbd90b033598eaad4be0a7638b3_w1000_h1000_g1890a7c65ac511e5b605002590604f2e

Neaktuální a nepravdivé aktualne.cz

Naivně jsem si myslel, že server aktualne.cz je skutečně aktuální. Není. Po více než půl roce (7.4.2017)  otiskly Hospodářské noviny článek Další stíhání v „pražském Palermu“. Za zneužití dotací.  A dva dny na to (9.4.2017) zmiňovaný server přišel také s půl roku starou „aktualitou“ pod titulkem Brusel zadotoval zvelebení dětských hřišť, skončilo to dalším obviněním exstarosty Jižního Města.

Musím se proti těmto článkům Marka Pokorného důrazně ohradit.

Zmiňované obvinění jsem obdržel už začátkem října 2016, to je před 6 měsíci.

Je mi kladeno za vinu, že jsem z titulu funkce starosty MČ Praha 11 podepsal jiné znění smlouvy o dílo, než které schválila Rada MČ Praha 11.

Jedná se o naprostý nesmysl, protože podpisu smlouvy předcházel standardní proces schvalování, jaký je běžný u obdobných smluv. Ten probíhá v rámci úřadu městské části podle jasně nastavených pravidel. Do tohoto schvalovacího procesu jsem nijak nezasáhl. Jednoznačně jsem podepsal smlouvu ve znění, v jakém byla schválena Radou městské části. Mé obvinění je tedy nepodložené.

Dále je mi kladeno za vinu, že jsem z titulu starosty nevymáhal smluvní penále za nedodržení termínu dokončení díla. V tomto případě jsem do dnes nepochopil, v čem spočívá obvinění. Celý proces realizace díla byl totiž průběžně monitorován (kontrolován) nadřízeným orgánem (MHMP), o čemž svědčí doložené monitorovací zprávy, které byly vždy shledány bez závad. Bez této kontroly by nedošlo k čerpání přidělených finančních prostředků. Z uvedených zpráv vyplývá, že dílo bylo dokončeno řádně a v termínu.

Toto vše jsem se snažil sdělit redaktorovi Pokornému, který mě telefonicky kontaktoval 6.4.17. Redaktor Pokorný nechtěl tyto informace slyšet, evidentně se mu nehodili do jeho konceptu připraveného článku a tak použil jednu jedinou větu.

V celém obvinění týkající se mé osoby není jediná zmínka o případném korupčním jednání nebo jiných nezákonných výhodách!!!

A tak se nabízí otázka: Cui bono ? Komu ku prospěchu. A jistě není náhoda, že u inkriminovaného článku najdete fotografii dnes už bývalého starosty Prahy 11, Jiřího Štylera –  coby Dona Quijota. 

Dalibor Mlejnský

Přidal:

Dalibor Mlejnský
Mgr. Dalibor Mlejnský - zastupitel MČ Praha 11.

Dalibor Mlejnský

Copyright © 2014 - Dalibor Mlejnský

Zpět na začátek