220px-Opatov_TWIN_hotels_Prague_CZ

Proč je ubytovna SANDRA stále plná dělníků z jiných zemí? 

Ani po téměř roce vládnutí nezná současná koalice recept na budoucí využití multifunkčního objektu SANDRA. současné vedení radnice rezignovalo na řešení této problematiky a pokračuje v provozu ubytovny pro zahraniční dělníky. Negativní projevy obyvatel ubytovny pociťují především sousedi objektu budovy SANDRA. Ptáme se, kdy se konečně koalice probudí a začne řešit problémy? Na rozdíl od současné koalice, přinášíme řešení. 

Náklady na nezbytné úpravy odhadujeme v celkové výši 50 000 až 70 000 Kč bez DPH na jednu ubytovací jednotku. Tyto náklady zahrnují dodávku a montáž kuchyňského koutu vč. napojení na rozvody SV, TUV, VZT a kanalizace, úpravy elektroinstalace včetně revize, vymalování ubytovací jednotky, výměny vstupních a interiérových dveří a výměny podlahových krytin. Další prostředky je nutné věnovat do úprav vstupní haly, kde by měla vzniknout nová recepce s 24hodinovou službou. Celý objekt by měl být vymalován a opatřen kamerovým systémem. Náklady by v tomto případě neměly přesáhnout 25 mil. Kč. V již schváleném rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2015 je v plánu VHČ provedení výměny všech výtahů v tomto objektu. Finanční prostředky nezbytné pro další úpravy, doporučujeme zařadit do rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2016, aby stavební práce mohly být zahájeny již v lednu 2016.

Radnice pod mým vedením uvažovala, že do konce roku 2014 bude ukončena smlouva se společností, která v Sandře provozuje ubytovnu, objekt bude vyčištěn (deratizován), vymalován a upraven, tak aby mohl nabídnout důstojné bydlení (viz výše).

Kolik zaplatila MČ Praha 11 v roce 2013 za SANDRU? 

MČ Praha 11 koupila objekt sandra za 336 mil. Kč, tj. za asi 17 000 Kč za m2 hrubé podlahové plochy včetně všech nebytových prostor, komerčních prostor a chodeb. Přepočteno na čistě obytnou plochu je cena kolem 28 000 Kč/m2. V SANDŘE je v současné době 240 ubytovacích jednotek o výměře 41 m2. Byt o takové rozloze se na Jižním Městě prodává za zhruba 1,7 mil. Kč

Jednoduchým výpočtem získáte celkovou sumu za plochu určenou pro ubytování ve výši přibližně 400 mil. Kč. K tomuto ještě připočtěme plochu všech nebytových prostor (vstupní hala, restaurace, zasedací místnosti) a dostanete se na celkovou hodnotu objektu Sandra ve výši asi 430 mil. Kč.

Podotýkám, že záměrem při pořizování Sandry nebylo tento objekt překolaudo- vat na bytové jednotky a ty rozprodat, ale zajistit pro naše občany ubytování z veřejného zájmu, startovací byty pro mladé a bydlení pro seniory. Dalším efektem mělo být ukončení ubytová- ní zahraničních dělníků, kteří svým chováním ohrožují a obtěžují místní obyvatele.

Z těchto faktů, s přihlédnutím k důvodům koupě, považuji pořízení Sandry za ekonomicky i politicky správné
a výhodné rozhodnutí.

Dalibor Mlejnský

Dalibor Mlejnský

Přidal:

Dalibor Mlejnský
Mgr. Dalibor Mlejnský - zastupitel MČ Praha 11.

Dalibor Mlejnský

Copyright © 2014 - Dalibor Mlejnský

Zpět na začátek